Perancangan Tahunan 3K (Kebersihan, Keselamatan, Keceriaan)

JAWATANKUASA PROGRAM 3K

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

KEKUATAN (STRENGTH - S)

KELEMAHAN (WEAKNESS - W )

S1 -  Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah   pada setiap aktiviti yang dilaksanakan


S2 -  Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi


S3 -  Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K


S4 -  Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.


S5 - Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi

dalam kalangan semua warga sekolah.

W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu

Perkhidmatan.


W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan.


W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan 

 

 

PELUANG (0PP0RTUNITIES - O)

ANCAMAN (TREAT - T)

O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.


O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.


O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu. 

T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.


T2 - Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. 

 

 

PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

 Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang

Tahap Kebersihan sekolah bawah 80%

Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80%

-mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

-mengadakan gotong-royong

Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 %

Meningkatkan tahap keselamatan sekolah

-Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.

Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.

Tahun 2009-75%

Tahun 2010-80%

Tahun 2011-85%

Tahun 2012-90%

Tahun 2013-95%

Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan

Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan

-Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

-Bebas denggi.PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

TOV

ETR

Indikator Pencapaian

1

SEKOLAH DALAM TAMAN

Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

-Pengetua

-PK HEM

-AJK 3K

-Pekerja Kontrak

November

RM 1000

-PIBG

LPBT

Tahap keceriaan mencapai 80%

Tahap keceriaan mencapai 85%

Peratus keceriaan sekolah tercapai.

2

PERTANDINGAN INTEGRITI  SEKOLAH

Menjadikan kelas lebih ceria, bersih, kondusif dan menarik.

-Pengetua

-PK HEM

-AJK 3K

Murid

Sepanjang Tahun

RM 12000

-PIBG

-LPBT

Tahap keceriaan mencapai 70%

Tahap keceriaan kelas mencapai 80%

Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.

3

TANDAS ANGKAT

Meningkatkan imej, kebersihan dan keceriaan tandas.

-Pengetua

PK HEM

AJK 3K

-Penjaga tandas

-Guru bertugas Harian

-Semua guru

-semua murid

-Tukang cuci

Sepanjang tahun

RM 500

-PIBG

-LPBT

Tahap keceriaan mencapai  60%

Tahap keceriaan meningkat sehingga 65%

Tahap kebersihan dan keceriaan meningkat.

4

HIDUP SIHAT

Mencapai tahap kesihatan 80%.

-Pengetua

-PK HEM

-AJK 3K

-Penyelia asrama

-Warden

-semua guru

-semua murid

Sepanjang tahun

RM 100

-PIBG

-jabatan kesihatan/ poliklinik

Murid yang sihat seramai 78%

Tahap kesihatan murid mencapai 85%

Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

5

GOTONG- ROYONG PERDANA

Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

-Pengetua

-PK HEM

-AJK 3K

-PIBG

-Semua guru

-semua murid

Sepanjang tahun

RM 1000

-PIBG

Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 %

Tahap kebersihan sekolah mencapai 80%

Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

6

SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG

Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

-Pengetua

-PK HEM

-Semua guru

-Semua murid

-ibu bapa/ penjaga

-Pemandu bas sekolah -jaga

Sepanjang tahun

RM 300

-PIBG

Tahap kesedaran murid mencapai 80%

Tahap kesedaran murid mencapai 90%

Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

7

SAFETY FIRST

Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

-Pengetua

-PK HEM

-Semua guru

-Semua murid

-Pembantu makmal


Sepanjang tahun

RM 5000

-PCG Sains dan Matematik

-PIBG

Tahap kesedaran murid mencapai 75%

Tahap kesedaran murid mencapai 80%

Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.


PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014)

NAMA PROJEK

SEKOLAH DALAM TAMAN

OBJEKTIF

Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

TEMPOH

November

KUMPULAN SASARAN

Kawasan sekolah

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, Semua guru, Guru GSTT, Pekerja Kontrak sekolah

PROSES KERJA

 1. Taklimat program
 2. Taklimat pengetua
 3. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja
 4. Pelaksanaan program

-mengenal pasti kawasan yang sesuai.

-menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.

-aktiviti penanaman pokok dijalankan.

KEKANGAN

Kos yang terhad

PEMANTAUAN

Pengetua, PK HEM, AJK 3K

PENILAIAN

Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur

PENAMBAHBAIKAN

Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.

NAMA PROJEK (3K

PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH

OBJEKTIF

Menjadikan kelas lebih ceria, menarik dan lebih kondusif.

TEMPOH

Sepanjang tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua murid/ kelas

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Guru Tingkatan, guru bertugas harian, semua murid

PROSES KERJA

 1. Taklimat program-Ketua AJK

            Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan

            Pelantikan penyelaras program

            Penetapan aspek yang dinilai

 1. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program
 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas

3.1 Pertandingan keceriaan kelas

KEKANGAN

 1. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.
 2. Sumber kewangan
 3. Vandalisme di dalam kelas.

PEMANTAUAN

PK HEM, Guru tingkatan, guru bertugas harian, AJK 3K

PENILAIAN

Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

PENAMBAHBAIKAN

Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.


NAMA PROJEK (3K)

TANDAS ANGKAT

OBJEKTIF

Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas.

TEMPOH

Sepanjang tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua warga SMK Balai Ringin

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, AJK 3K, AJK Kebajikan, Guru bertugas harian, semua kaki tangan sekolah, semua murid

PROSES KERJA

 1. Taklimat program-ketua AJK

            Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan.

            Pelantikan penyelaras program.

 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas.

Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang.

KEKANGAN

Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas.

PEMANTAUAN

PK HEM, AJK 3K, guru bertugas harian

PENILAIAN

Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari

PENAMBAHBAIKAN

Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.


NAMA PROJEK (3K)

SAYA SIHAT

OBJEKTIF

Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik.

TEMPOH

Sepanjang tahun.

KUMPULAN SASARAN

Semua murid.

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Penyelia Asrama, Warden asrama, semua guru, semua murid, penceramah luar/ pegawai kesihatan

PROSES KERJA

 1. Taklimat SAYA SIHAT

            Ucapan PK HEM

            Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup.

            Pelantikan penyelaras program.

 1. Kenal pasti kumpulan sasaran.

2.1 Pembahagian murid mengikut kelas.

 1. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.
 2. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan.
 3. Pelaksanaan aktiviti.

            Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik.

            Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan.

KEKANGAN

Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan.

PEMANTAUAN

Pengetua, PK HEM, Penyelia asrama

PENILAIAN

Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program.

PENAMBAHBAIKAN

Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini.


NAMA PROJEK (3K)

GOTONG-ROYONG PERDANA

OBJEKTIF

Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

TEMPOH

Mac dan Julai

KUMPULAN SASARAN

Semua warga SMK Balai Ringin

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, Semua guru, Ibu bapa/ penjaga murid

PROSES KERJA

 1. Taklimat oleh pengetua.
 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja
 3. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa.
 4. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan.
 5. Pelaksanaan aktiviti.

a; agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan.

b; menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.

c; Jamuan setelah aktiviti gotong-royong

 1. Post-mortem program.

KEKANGAN

Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan

PEMANTAUAN

Pengetua, PK HEM

PENILAIAN

Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali).

PENAMBAHBAIKAN

Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap


NAMA PROJEK

SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG

OBJEKTIF

Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

TEMPOH

Januari-November

KUMPULAN SASARAN

Semua murid SMK Balai Ringin

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Pengawal keselamatan

PROSES KERJA

 1. Taklimat program

            Ucapan pengetua

            Ucapan PK HEM-penerangan program

 1. Kenal pasti kumpulan sasaran

2.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal.

 1. Pelaksanaan program

3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya

KEKANGAN

Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah.

PEMANTAUAN

Pengetua, PK HEM, semua guru

PENILAIAN

Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.

PENAMBAHBAIKAN

Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.


NAMA PROJEK (3K)

SAFETY FIRST

OBJEKTIF

Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

TEMPOH

Januari hingga November

KUMPULAN SASARAN

Semua murid SMK Balai Ringin

GURU TERLIBAT

Pengetua, PK HEM, Ketua bidang, Guru Tingkatan, Pembantu makmal, guru subjek

PROSES KERJA

 1. Taklimat oleh pengetua.
 2. Mesyuarat pembentukan AJK
 3. Pelaksanaan program

            Taklimat program

            Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas, makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid.

            Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik.

            Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.

            Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah.

            Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat.


KEKANGAN

Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.

PEMANTAUAN

Pengetua, PK HEM, Semua guru

PENILAIAN

Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali)

PENAMBAHBAIKAN

Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.

Site Login